යාලුවනේ ඔන්න මන් කියුවා වගේම අපි ගෙනාව අලුතෙන්ම release උන TV series එකක් , ඒ තමයි Last Ship latest season එක වන Season 5.

 

Season / Episode Sinhala Subtitle English Subtitle
S5 E1
4041 Downloads
69 Downloads
S5 E2
919 Downloads
S5 E3
7987 Downloads
5833 Downloads
S5 E4
9853 Downloads
89 Downloads
S5 E5
959 Downloads
1684 Downloads
S5 E6
864 Downloads
S5 E7
1224 Downloads
S5 E8
896 Downloads

 

Boonfair අපි විසින් මේ වගේ අලුත් News, Release PC Game system requirements, Sinhala Subtitles වගේ බොහෝ දේවල් අපි ඉදිරියට ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වන අතර ඔබටඅවශ්‍ය මොනවා හරි තියනවනම් කරුණාකර අපේ Online chat එකෙන් අපහා සම්බන්ද වෙන්න. ඒ වගේම  අපේ Website එක ගැන හොද නරක ඕනෑම දෙයක් පහතින් Comment කරන ලෙස අපි ඉතාමත් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින අතර ඔයාලා කැමති නම් Guest Post ලියන්න මේ ලින්ක් එක click කරලා අපේ team එකට කතා කරන්න කියලා ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඉතින් යාලුවනේ අපි දැනගන්න කැමතී ඔයාලගේ අදහස් ? වගේම ඔයාලට ඕනේ තව මොනවගේ Sinhala Subtitles ද කියන එකත් කියලාම යන්න , ඒක ඉතා ඉක්මනින් හදල දෙන්න පුලුවන්.


Boonfair විසින් ආරම්භකර තිබෙන නවතම” ඔබේ Sinhala Subtitle එකට අපෙන් මුදල් ” කිරීම මගින් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ, ඔබේ නිර්මාණ හැකියාවට යම් වටිනාකමක් ලබා දීම වන අතර ,  ඔබත් මේ සදහා සිංහල Subtitles ලබා දීම මගින්  අපේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන පිරිසට හැකි උපරිමයෙන් උදව් ඔබේ කැපවීම උදව් වන අතර අපි ඒ සදහා යම් වටිනාකමක්ද ඔබට ලබා දෙන්නේ ඉතාම කැමත්තෙන් .  ඉතින්මේ සදහා ඔබ එකතු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරන අතරම පණිවිඩය ඔබේ යාලුවන්ටද ගෙන යන මෙන් අපි ඉතාම ඕනේ කමින් ඉල්ලා සිටිනවා ….

” ඔබේ Sinhala Subtitle එකට අපෙන් මුදල් ” සදහා පහත Button එක Click කරන්න.

sinhala subtitles

5 thoughts on “Last Ship Season 5 – Sinhala & English Subtitles”

    1. 17 තමා පෙන්නන්නෙ අපි දෙන්නම් මේ week එක ඇතුලත ,
      Comment එකට thanks දිගටම අපි එක්ක ඉන්න

    2. 17 තමා පෙන්නන්නෙ අපි දෙන්නම් මේ week එක ඇතුලත , Comment එකට thanks දිගටම අපි එක්ක ඉන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *