ඔන්න යාලුවනේ මං අද ගෙනාවේ නම් අලුත් Arrow Season 7 එකේ  සබ්ටයිටල් එක්ක  පහත ලින්ක් එකෙන් අරගන්න ,මොනවාහරි තියනවා නම් කරුණාකර අපිට කොමෙන්ට් එකක් දාන්න


හැමෝට ජය වේවා !!

 

 

Download Format
S07 E01
152 Downloads
720p HDTV x264
S07 E02
118 Downloads
720p HDTV x264
S07 E03
122 Downloads
720p HDTV x264
S07 E07
122 Downloads
720p HDTV x264

Boonfair විසින් ආරම්භකර තිබෙන නවතම” ඔබේ Sinhala Subtitle එකට අපෙන් මුදල් ” කිරීම මගින් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ, ඔබේ නිර්මාණ හැකියාවට යම් වටිනාකමක් ලබා දීම වන අතර ,  ඔබත් මේ සදහා සිංහල Subtitles ලබා දීම මගින්  අපේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන පිරිසට හැකි උපරිමයෙන් උදව් ඔබේ කැපවීම උදව් වන අතර අපි ඒ සදහා යම් වටිනාකමක්ද ඔබට ලබා දෙන්නේ ඉතාම කැමත්තෙන් .  ඉතින්මේ සදහා ඔබ එකතු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරන අතරම පණිවිඩය ඔබේ යාලුවන්ටද ගෙන යන මෙන් අපි ඉතාම ඕනේ කමින් ඉල්ලා සිටිනවා ….

” ඔබේ Sinhala Subtitle එකට අපෙන් මුදල් ” සදහා පහත Button එක Click කරන්න..

sinhala subtitles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *